Kinderfysiotherapie
De kracht van bewegen

Wat is kinderfysiotherapie?

Kinderen ontwikkelen hun motoriek en zintuigen door te bewegen en te spelen. 
Dit gaat vaak vanzelf, maar soms is er sprake van een bewegingsprobleem of een vertraging in de (senso)motorische ontwikkeling. 
De kinderfysiotherapeut kan het kind met motorische problemen begeleiden om zo optimaal mogelijk te kunnen bewegen en zich te ontwikkelen.

 

Wanneer:

Bij een kinderfysiotherapeut kunt u bijvoorbeeld terecht met vragen over:

 • Baby’s
  Bijvoorbeeld: huilbaby’s, voorkeurshouding, afplatting van het hoofd, niet willen rollen/kruipen/zitten/lopen
 • Peuters
  Bijvoorbeeld: motorische achterstand, veel vallen, op tenen lopen, niet graag / langere afstanden lopen
 • Schoolgaande kinderen
  Bijvoorbeeld: schrijfproblemen, fijn-/grofmotorische problemen, stoornissen in prikkelverwerking, problemen met ruimtelijke oriëntatie, blessures, pijnklachten, houding
 • Aandoeningen en syndromen
  Bijvoorbeeld: hersenbeschadiging/handicap, Cerebrale Parese, Erbse parese, Spina Bifida, longproblematiek, jeugdreuma, Down Syndroom
 • En ook bv. bij:
  overgewicht, conditieproblemen, problemen ten aanzien van zindelijk worden, obstipatieklachten, houdingsproblematiek, scoliose, hoofdpijnklachten, concentratieproblemen, bewegingsangst

 

Werkwijze

Aanmelden kan via het aanmeldingsformulier op deze website, telefonisch of per e-mail.
Kinderfysiotherapie is direct toegankelijk, er is dus geen verwijzing nodig van een huisarts of specialist; met uitzondering voor behandeling aan huis.

Aan de hand van de hulpvraag wordt het kind uitgebreid geobserveerd, onderzocht en wordt de motorische ontwikkeling beoordeeld.
De bevindingen worden met de ouders besproken en er wordt een behandelvoorstel gedaan.
De behandeling vindt meestal wekelijks plaats en duurt circa 30 minuten.
Veelal worden oefeningen meegegeven voor thuis zodat het kind veel ervaring kan opdoen en de vaardigheden sneller onder de knie heeft.

Baby’s (0–1,5 jaar) worden meestal thuis in hun vertrouwde omgeving onderzocht en behandeld. 
Bovendien kunnen op deze manier praktische adviezen voor in de thuissituatie gegeven worden.

 

Kosten en vergoeding

Kinderfysiotherapie wordt 18x vergoed vanuit de basisverzekering en het eigen risico bij de zorgverzekeraar wordt dan ook niet aangesproken. 
Wanneer u aanvullend verzekerd bent is het afhankelijk van uw zorgverzekeraar en het gekozen pakket hoeveel behandelingen nog boven de 18 keer worden vergoed. U kunt dit nazien in uw polis of informatie inwinnen bij uw verzekeraar.

Kinderfysiotherapiepraktijk
‘De Graven Esch’

adres
Winkelsteeg 1A, 7607 AT Almelo
telefoon
0546-816923
e-mail
gravenesch@kinderteam-almelo.nl
website
www.fysio-gravenesch.nl
therapeuten
Ireen Olthof, Aniek Oudendijk, Linsy ten Dam

Kinderpraktijk
Almelo

adres
De Kolibrie 22, 7609 GP Almelo (Windmolenbroek binnen IKC de Huve)
adres
Acaciaplein 31, 7606 ES Almelo
adres
Bornerbroeksestraat 44, 7607 KH Almelo (MC De Kolk)
adres
Kieftsbeeklaan 1, 7606 TA Almelo (Gebouw Terra)
telefoon
0546- 53 86 63 / 06 440 555 57
e-mail
kinderpraktijkalmelo@kinderteam-almelo.nl
website
www.kinderpraktijkalmelo.nl
therapeuten
Sandra Kroeze–Luërs, Marika Buil, Anique Rutgers–Arkink, Lisanne Kreuwel, Merthe van Wissing, Wenke Broekkamp