Kinderpsychologie
Geen probleem is ons te gek

Wat is psychologische hulpverlening?

Binnen ons Kinderteam bieden we vanuit twee organisaties psychologische hulp aan. Deze hulp kunnen wij enkel aanbieden wanneer er sprake is van geïndiceerde zorg. Dit wil zeggen dat er vanuit de huisarts of vanuit een wijkcoach van de gemeente een verwijzing nodig is.

In alle gevallen proberen wij vanuit het team de ontwikkelingslijnen van uw kind, jongere, of het gezin te normaliseren. Door de behandeling af te stemmen op de juiste aandachtspunten, met zoveel mogelijk maatwerk, hopen we in samenwerking met u de psychische klachten van het kind, de jongere of het gezin te verminderen.

 

Wanneer

Psychische klachten kunnen zich op allerlei wijzen uiten (buikpijn, schoolweigering, gedragsproblemen, overprikkeling, depressie, angsten). Achterliggende oorzaken worden in de diagnostiek en behandeling benoemd en in de behandeling meegenomen. Doel is dat het kind, de jongere of het gezin meer zelfvertrouwen en meer probleem-oplossend vermogen ontwikkelt.

Afhankelijk van het levensgebied (thuis, school, vrije tijd) worden tips gegeven om zaken anders aan te pakken (gedrag) of anders te bekijken (gedachten). Door te oefenen ontstaan er successen (en daarmee verbetering van gevoelens). De behandeling kan vormgegeven worden op onze locatie door middel van individuele psychologische gesprekken (Doppazorg en Ekelenkamp), door middel van vaktherapie of bijvoorbeeld via gezinsbehandeling thuis (Doppazorg).

Soms is er sprake van ontwikkelingsstoornissen (ADHD, ASS), angststoornissen (fobie, dwang, PTSS) of gedragsstoornissen (ODD). Dit vergt uitleg, begrip, en vaak een aanpassing van opvoedingsstijl en schoolse aanpak. In alle levensfases (baby, peuter, kleuter, basisschool, puber, jongvolwassene) kan hulp geboden worden voor fase-overgangen en verstoringen op allerlei ontwikkelingsgebieden. Is er sprake van ingrijpende gebeurtenissen en psychotrauma, dan kan traumabehandeling (zoals EMDR-therapie) een uitkomst bieden.

 

Werkwijze

Aanmelding kan via het aanmeldformulier op deze website, telefonisch of per e-mail.  

  • Voor geïndiceerde zorg is er altijd een verwijzing van de huisarts, een medisch specialist of jeugdarts noodzakelijk.

Bij de start wordt mondeling of schriftelijk informatie gevraagd t.a.v. de huidige klachten, de ontwikkelingsgeschiedenis van uw kind/jongere, de gezinsachtergrond en het schools functioneren.

 

Kosten en vergoeding

Geïndiceerde zorg wordt door de gemeente waar uw kind, jongere of gezin woont. Wanneer een wijkcoach betrokken is, zal met diegene de behandeling worden geëvalueerd.

  • Mocht u deze psychologische hulp overwegen, dan betekent dit wel dat de persoonsgegevens van uw kind of jongere of gezin vanaf dat moment voor de gemeente inzichtelijk worden. De medische gegevens vallen onder de privacywetgeving en zullen door ons niet vrijgegeven worden.
  • De vergoeding geldt voor kinderen van 0-18 jaar. Op het moment dat iemand 18 wordt, gaat de hulpverlening indien nodig verder binnen de Volwassenenzorg. Dit wordt door de Zorgverzekeraars vergoed, maar er wordt wel aanspraak op uw Eigen Risico gemaakt. Houdt u bij het afsluiten van een nieuwe verzekering voor uw jongvolwassene daarmee rekening.

Praktijk Ekelenkamp

Adres
Marktstraat 1, 7607 HC Almelo
telefoon
0546-458552
06-24859179
e-mail
ekelenkamp@kinderteam-almelo.nl
website
www.ekelenkamppsychotherapie.praktijkinfo.nl
therapeuten
Anna-Carina Ekelenkamp

DOPPA Zorg

Adres
Haven Noordzijde 23, 7607 ER Almelo
telefoon
085-0079000
e-mail
doppazorg@kinderteam-almelo.nl
website
www.doppazorg.nl